GC_ROBOTEAM

GRUPO CRIAR

BR

SP

SERGIOSOARES

Featherweight - 13,6kg (30lb)
Gravidade Zero (11° Lugar)
Sumô LEGO - 1kg (Auto)
ULTRA-T (17° Lugar)
Sumô LEGO - 1kg (Auto)
cube (13° Lugar)
Featherweight - 13,6kg (30lb)
Gravidade Zero (15° Lugar)
Hockey - Pro (6,8kg)
Hockey_ROBOTEAM (5° Lugar)
Hockey - Pro (6,8kg)
Hockey_ROBOTEAM (6° Lugar)
Hobbyweight - 5,44kg (12lb)
Godzillla (15° Lugar)
Hockey - Pro (6,8kg)
Hockey_ROBOTEAM (7° Lugar)
Beetleweight - 1,36kg (3lb)
HUÀI (13° Lugar)
Featherweight - 13,6kg (30lb)
shuriken (12° Lugar)
Hockey - Pro (6,8kg)
Hockey_ROBOTEAM (7° Lugar)
Hockey - Pro (6,8kg)
Hockey_ROBOTEAM (7° Lugar)