ITAndroids

ITA

BR

SP

renatosousa99

Zero

3kg (Auto)

Flash

Pro

Zero

3kg (R/C)

Bolt

Pro

Metabee

LEGO - 1kg (Auto)

Spyke

LEGO - 1kg (Auto)

Destroyer

Hobbyweight - 5,44kg / 12lb